Kentsel Dönüşüm Projeleriniz için 0 (216) 338 40 16

kentselanaysayfa

1999 senesi öncesi binalarımız neden yıkılıp yeniden yapılmalı? Tabii ki yerine yeni ve olası bir deprem olma durumunda binamızın alacağı hasarı asgaride tutabilmek için. Bu sebeple yeni yapılacak olan binalarımızda temin edilen malzemenin kalitesinden tutun kullanım yeri ve amacına kadar çok iyi bir biçimde tatbik edilmesi gerekmektedir ...

Back to Top